MS Stråssa

M/S Stråssa var en av grängesbolagets första diselmotorfartyg, byggt vid Götaverken 1921. Hon sjösattes i Göteborg samma år.  Hon fick namnet Stråssa efter gruvfältet i Bergslgen och fartyget sattes i malmfart mestadels på amerika.

Vintern 1930 räddade Stråssa i hårt väder på atlanten besättningen sju man, från den kanadensiska skonaren Amy G. McKean, som påträffades i sjunkande tillstånd. Räddningen blev senare belönad av kanadensi ska regeringen.

Den 8 maj 1940 avgick hon fullastad med malm mot Balltimore i USA men fick i Lofoten problem med kylsystemet. Fartyget blev liggande i två dagar då en tysk jagare beordarde Stråssa att återvända till Narvik. 10 maj övergavs skeppet eftersom det förekom strider. Den 11 maj 1940 klockan 11.35 detonerade en explosion ombord och på tio minuter hade hon sjunkit. Det sades att dagen före  detonationen hade man sett tyskar köra en roddbåt på bil i närheten av där Stråssa låg. Det sades även att man hört årtag på natten från samma vik. Sjöförklaringen antog där med att Stråssa sjunkit till följd av en explosion från en sprängladdning placerad inombords.

msstrassa.png