Stråssa

Stråssa, som tidigare hette Kårberg, lär ha fått sitt namn från ordet ”stross” som är namnet på den plats i gruvan där brytningen av malmen skedde. Bröt man malmen i taket talade man t.ex. om ”takstrossning”. 

Tätorten Stråssa med ca 350 invånare ligger i Västmanland norr om Lindesberg men i Örebro län och tillhör Ramsbergs församling. Stråssa har gamla anor tack vare gruvan som funnits där sedan 1400-talet. Den nuvarande orten började byggas upp under slutet 1950-talet och framåt då gruvdriften togs upp på nytt efter att ha legat nere sedan 1920-talet.  

Stråssa speglar den samhällsutveckling som skedde under 1900-talet. I centrala Stråssa ser man resterna av de nya idealen och allas rätt till den goda bostaden i ett näraliggande funktionellt centrum. Samtidigt finns det åldrade brukssamhällets sociala skillnader i den övriga bebyggelsen med skiktningar: arbetarkaserner, egnahemsområden, tjänstemannavillor och disponentbostad. Mycket av detta är dock förändrat, kaserner är rivna, villor är ombyggda och någon disponent finns inte längre kvar.

Idag har ortens service i stort sett helt försvunnit. Tidigare fanns bl.a. ICA och Konsum, post, frisör, elektrisk firma, bank, skola och kiosk. Nu är allt nedlagt. Det som finns kvar av service är en brevlåda och en busshållplats. Sankta Annas kyrka, som uppfördes 1972 har numera upphört att vara kyrka. Den tidigare skolbyggnaden i trä, uppförd 1918, brann ned för några år sedan. En del av centrumhusen revs 2001. De flerbostadshus som återstår har på senare år använts för att hysa asylsökande från f.d. öststater och Afrika. På gruvområdet finns idag olika småindustrier.